Zurriks Woordenboek

Eindelijk is het zover!!

Na jaren en jaren verzamelen (maar nog steeds nog lang niet klaar) gaat nu eindelijk het Zurriks Woordenboek online!

Het zal nog even duren voordat we alles goed erop geplaatst krijgen, dus nog even geduld aub…

0-9

A

B

C

D

E

FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Zurrik_woordenboek_0

0-9

Nederlands Zurriks
06-nummer nul zès nummer
1 aprilgek prillegèk
1-jarig Iënjörig
1-jarige joarling
10-jarig tiénjörig
10-jarige tiénjörige
10-tal ‘n tién
100-jarig hónderdjörig
100-tal ‘n hónderd
11-jarig ellefjörig
11-jarige ellefjörige
12-jarig twèllefjörig
12-jarige twèllefjörige
13-jarig dertienjörig
13-jarige dertienjörige
14-jarig vertienjörig
14-jarige vertienjörige
15-jarig vieftienjörig
15-jarige vieftienjörige
16-jarig zèstienjörig
16-jarige zèstienjörige
17-jarig zuvvetienjörig
17-jarige zuvvetienjörige
17e-eeuws zuvvetiende öws
18-jarig aachtienjörig
18-jarige aachtienjörige
18e-eeuws aachtiende öws
19-jarig niggetienjörig
19-jarige niggetienjörige
19e-eeuws niggetiende öws
1e örste
2-jarig twiejejörig
2-jarige twiejejörige
20-jarig twintigjörig
20-jarige twintigjörige
20-tal ‘n twintig
21-jarig ènnentwintigjörig
21-jarige ènnentwintigjörige
22-jarige twèjentwintigjörige
23-jarige drejentwintegjörige
24-jarig - verrentwintigjörig
24-jarige verrentwintigjörige
25-jarig vieventwintigjörig
25-tal ’n viefentwintig
26-jarige zezzentwintigjörige
27-jarige zuvvenentwintigjörige
28-jarige aachtentwintigjörige
29-jarige niggenentwintigjörige
2e twedde
3-cijferig drej ciefferig
3-jarig drejjörig
3-jarige drejjörige
3-tal ’n stuk of drej
30-jarig dèrtigjörig
30-jarige dertigjörige
31-jarige ènendertigjörige
32-jarige twejjendertigjörige
33-jarige drejjendertigjörige
34-jarige verrendertigjörige
35-jarige vievendertigjörige
36-jarige zèssendertigjörige
37-jarige zuvvenendertigjörige
38-jarige aachtendertigjörige
39-jarige niggenendertigjörige
3D drejdemensionaal
40-jarig fertigjörig
40-jarige fertigjörige
41-jarige ènnenvertigjörige
42-jarige twejjenvertigjörige
43-jarige drejjenvertigjörige
44-jarige verrenvertigjörige
46-jarige zezzenvertigjörige
47-jarige zuvvenenvertigjörige
48-jarige aachtenvertigjörige
49-jarige niggenenvertigjörige
5 meiherdenking viéfmeiherdeenking
5 meiviering viéfmeiviering
50-jarig fieftigjörig
50-jarige fieftigjörige
50-plusser fieftigplusser
51-jarige ènenvieftigjörige
52-jarige twejjenvieftigjörige
53-jarige drejjenvieftigjörige
56-jarige zezzenvieftigjörige
57-jarige zuvvenenvieftigjörige
58-jarige aachtenvieftigjörige
59-jarige niggenenvieftigjörige
6-tal ’n stuk of zès
60-jarig sè-stigjörig
60-jarige sè-stigjörige
60-tal ’n sè-stig
61-jarige ènnensè-stigjörige
62-jarige twejjensè-stigjörige
63-jarige drejjensè-stigjörige
64-jarige verrensè-stigjörige
65-jarige vievensè-stigjörige
69-jarige niggenensè-stigjörige
7-jarig zeuvejörig
7-jarige enne van zeuve
7-tal ’n stuk of zeuve
71-jarige ènnensuvvetigjörige
72-jarige twejjensuvvetigjörige
73-jarige drejjensuvvetigjörige
74-jarige verrensuvvetigjörige
75-jarige vievensuvvertigjörige
76-jarige zezzensuvvetigjörige
77-jarige zuvvenensuvvetigjörige
78-jarige aachtensuvvetigjörige
79-jarige niggenensuvvetigjörige
8 uurjournaal ’t ni-js van aacht uur
8-tal ’n stuk of aacht
80-jarige taggetigjörige
81-jarige ènnentaggetigjörige
83-jarige drejjentqaggetigjörige
86-jarige zezzentaggetigjörige
90-jarige niggetigjörige
Zurrik_wordenboek_a

A

àvur / èn
A capellaZònder instremeente
à la carteVan de koart
à la minuteZoewe kloar
à proposTrouwes
A.D.Int joar van ozzen hier
A3Aa-drèj
A4Aa-veer
A4-formaatAa-veer formaat
AaDe Ao
AagjeAagje
Aai – AaienÈèj – Èèje
AaibaarTe èèje
AaibaarheidÈèjbaar
Aaien – Aaide - GeaaidÈèje – Èèjde – Ge-èèjd
Aaiing - AaiingenÈèj – Èèje
Aak - AkenAak - Ake
Aal – Alen – Aaltje – AaltjesPoaling(e) – Poalingske(s)
Aalbes - AalbessenAalbeer - Aalbere
AalbessengeleiAalberejam
AalbessenjamAalberejam
AalbessenjeneverAalberejenèver
AalbessensapAalberesap
Aalbessenstruik - AalbessenstruikenAalberestruuk - Aalberestruke
AalbestandHoeveul poalinge 'r zien
Aalfuik - AalfuikenVisfoék - Visfoéke
AalgladZoe gload as unne poaling
Aalkorf - AalkorvenPoalingkörref - Poalingkörref
Aalmoes - AalmoezenFoi - Foie
Aalmoezenier - AalmoezeniersGestelukke int leger - Gestelukken int leger
AalmoezenierskamerDe kamer van de gestelikke int leger
Aalpomp - AalpompenPoalingpoomp - Poalingpoompe
Aalput - AalputPoalingput - Poalingputte
Aalscholver - AalscholversAalschollever - Aalschollevers
Aalspeer - AalsperenPoalingspeer - Poalingspere
AalstÁlst
Aalstal - AalstallenPoalingstal - Poalingstalle
Aalsteker - AalstekersPoalingstèker - Poalingstèkers
AalstenaarEnne van Álst
AalstersÁlsters
Aalstreep - AalstrepenPoalingstreep - Poalingstrepe
Aalsvel - AalsvellenPoalingvèl - Poalingvelle
AalvlugZoe vlug as unne poaling
Aalvork - AalvorkenPoalingvörrek - Poalingvörreke
AalvormigZaag eroet as unne poaling
Aam - AmenAam - Ame
Aambeeld - AambeeldenAambeld - Aambelde
Aambei - AambeienAambej - Aambeje
AamborstigKortajjemig
AamborstigheidKortajjemig zien
AamtUurzikte
AanÈn
Aan den lijveZèlluf
Aan weerszijdenÈn weerskaante
AanaardenWa zaand bi-jdoeën
AanaardingZaand 'rbi-j
Aanbakken – Bakte aan - heeft Aangebakken - is AangebakkenÈnbakke – Bakde èn - hit Èngebakke - is Èngekoekt
AanbakselÈngekoekt
AanbedeneÈnbeejene
Aanbeeld - AanbeeldenÈnbeld - Ènbelde
AanbeeldsblokÈnbeldsblok - Ènbeldsblök
AanbehorenWas van
Aanbelanden - Belandde aan - AanbelandTerèèchtkome - Kwaamp terèècht - Terè`echtgekome
Aanbellen – Belde aan - AangebeldÈnbèlle - Bèlde èn - Èngebèld
Aanbenen - Beende aan - AangebeendÈnloeëpe - Leep èn - Èngeloeëpe
Aanbesteden – Bestede aan - AanbesteedÈnbesteje – Besteejde èn - Ènbestid
Aanbesteder - AanbestedersÈnbestejer - Ènbestejers
Aanbesteding - AanbestedingenÈnbestejing - Ènbestejinge
AanbestedingsbeleidWátter ènbestit wurd
AanbestedingsdossierWátter ènbestit is
AanbestedingsplichtWátter ènbestit moet wore
AanbestedingsprocedureHóeter ènbestit wurd
AanbestedingsprocesHóet ènbesti-je in z'n werruk get
AanbestedingsrechtWátter ènbestit kan wore
AanbestedingsregelWátter ènbestit huurt te wore
AanbestedingsregelingDètter ènbestit kan wore
AanbestedingsrondeÈnbestejingsronde
AanbestedingstrajectÈnbestejingstraject
AanbestedingsvoorwaardeÈnbestejingsveurwèèrde
AanbestedingswetÈnbestejingswet
Aanbetalen – Betaalde aan - AanbetaaldÈnbetoale – Betálde èn - Ènbetáld
Aanbetaling - AanbetalingenÈnbetoaling - Ènbetoalinge
Aanbevelen – Beval aan - AanbevolenÈnroaje – Roajde èn - Èngeroaje
AanbevelenswaardÈn te roaje
AanbevelenswaardigUt ènroaje werd
Aanbeveling - AanbevelingenIets ènroaje - Dinge ènroaje
AanbevelingsbriefUnne brif wo iets of iemut in èngeroaje wurd
AanbevelingscomitéÈnroajkommittee
AanbevolenÈngeroaje
AanbevolenenÈngeroajene
AanbiddelijkÈnbeejelijk
Aanbidden – Bad aan – AanbedenÈnbeeje – Beejde èn - Ènbeeje
Aanbidder - AanbiddersÈnbeejer - Ènbeejers
Aanbidding - AanbiddingenÈnbeejing - Ènbeejinge
Aanbiddingsleider - AanbiddingsleidersÈnbeejingsleier - Ènbeejingsleiers
Aanbidster -AanbidstersÈnbeejster - Ènbeejsters
Aanbieden – Bood aan - AangebodenÈnbieje – Booj èn - Èngeboje
Aanbieder - AanbiedersÈnbejer - Ènbejers
AanbiedingÈnbiejing / In de reklaam
AanbiedingenÈnbiejinge / In de reklaam
Aanbiedingsbrief - AanbiedingsbrievenReklameblèèjke - Reklameblèèjkes
Aanbiedingsfolder - AanbiedingsfoldersReklameblèèjke - Reklameblèèjkes
Aanbiedingsplicht - AanbiedingsplichtenÀs ge iets èn moet bieje - Às ge dinge èn moet bieje
AanbiedingsprijsÈnbiejingspriés / Reklamepriés
AanbiedingsvormÈbiejinsvörrem
Aanbijten - Beet aan - AangebetenÈnbiéte - Beet èn - Èngebete
Aanbinden – Bond aan - AangebondenÈnbinne – Boond èn - Èngebónne
Aanblaffen - Blafte aan - AangeblaftÈnblaffe / Ènsloan - Sloog èn - Èngeslage
Aanblazen – Blies aan - AangeblazenÈnbloaze – Bloasde èn - Èngebloaze
AanblazingÈnbloazing
Aanblijven – Bleef aan - AangeblevenÈnblieve – Bleef èn - Èngebleve
AanblikZeen / Zaag eróet
AanblikkenÈroet zeen
AanbodÈnbod
AanbodbeleidÈnbod beleid
AanbodcurveÈnbodverloeëp
AanbodeconomieÈnbodékenemie
AanbodgerichtÈnbodgereecht
AanbodkantÈnbodkaant
AanbodlijnÈnbodlijn
AanbodoverschotN teveul
AanbodsturingÈnbodsturing
AanbodsysteemÈnbodsysteem
AanbodtekortÈnbodtekort
AanbodverhoudingÈnbodverhawwing
AanbodzijdeÈnbodkaant
Aanboren – Boorde aan - AangeboordÈnbore – Boorde èn - Èngeboord
Aanbotsen - Botste aan - AangebotstÈnbòtse - Bòtsde èn - Èngebòtst
Aanbouw - AanbouwenÈnbouw - Ènbouwe
Aanbouwen – Bouwde aan - AangebouwdÈnbouwe – Bouwde èn - Èngebouwd

Zurriks Woordenboek